(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Bùi Duy Lân (Tuyên Quang) và có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật.

Ông Bùi Duy Lân (địa chỉ phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) có đơn gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khiếu nại, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Bùi Duy Lân; có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 30/9/2021.

Vũ Phương Nhi