(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1465/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TP. Cần Thơ để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Xuất cấp 40 bộ nhà bạt cho UBND TP. Cần Thơ để phòng, chống dịch COVID-19
Cụ thể, xuất cấp 40 bộ nhà bạt, gồm 20 bộ loại 16,5 m2 và 20 bộ loại 24,75 m2; 4 bộ máy phát điện, gồm 3 bộ loại 30 KVA và 1 bộ loại 136-150 KVA.

Bộ Tài chính, UBND TP. Cần Thơ chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND TP. Cần Thơ tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo quy định.

Chí Kiên