(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 376/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh Yên Bái tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho phù hợp, ưu tiên thực hiện các công trình trọng điểm nhất là hệ thống giao thông.

Một góc thành phố Yên Bái - Ảnh: Báo Yên Bái
Theo UBND tỉnh Yên Bái, trong thời gian qua, Yên Bái đã tận dụng được các lợi thế tự nhiên để phát triển sản xuất tập trung. Các thế mạnh của tỉnh là khoáng sản, đất rừng và đất nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 13.000 ha chè với phần lớn trồng các giống chè mới, đảm bảo cuộc sống cho 120.000 nông dân.

Đối với nghề rừng, tỉnh đang có 250.000 ha rừng sản xuất, mang lại thu nhập tương đối khá cho 150.000 hộ dân bằng việc trồng cây lấy gỗ, tre... Đầu ra của các sản phẩm từ rừng được 96 doanh nghiệp trên địa bàn thu mua, chế biến, trong đó có 1 nhà máy bột giấy có công suất 140.000 tấn/năm, 1 nhà máy sản xuất gỗ MDF có công suất 100.000 tấn/năm, cùng 5 nhà máy sản xuất gỗ ván ép lớn khác ở trong tỉnh.

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, thách thức. Kếu cấu hạ tầng còn thấp kém, cơ cấu kinh tế nặng về nông nghiệp chưa có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều nơi vùng cao vẫn mang tính tự cung, tự cấp. Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo có nơi tới 50-60%.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái cần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thu hút mọi nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch một cách bền vững.

Đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư.
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung theo vùng, địa bàn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, lựa chọn sản phẩm đầu ra gắn với thị trường tiêu thụ, duy trì và nhân rộng mô hình nông thôn mới.

Phan Hiển

Từ khóa: nông nghiệp , công nghiệp , dịch vụ