Trang chủ » Chính sách mới

17:06, 28/09/2021

Bổ sung quy định phát hành thẻ bằng phương thức...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Tiếp tục thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 70 huyện

18:05, 28/09/2021

Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành...

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

12:29, 28/09/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng năm học 2021-2022

12:25, 28/09/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn gửi các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường, Ban Phụ nữ Quân đội (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được bổ sung một số quyền

12:15, 28/09/2021

Tại dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ Công Thương rà soát, chỉnh sửa một số nội dung về quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm phù hợp với quy định hiện...

Xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi), tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư

18:02, 27/09/2021

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành...

Đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim

16:47, 27/09/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính...

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên pháp y, tâm thần

16:11, 27/09/2021

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám...

Hướng dẫn xác định dự toán, đơn giá, thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ

12:12, 27/09/2021

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo ở dạng điện tử

11:56, 27/09/2021

Đây là nội dung mới tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo đang được Bộ Thông...

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025

17:16, 24/09/2021

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển...