Trang chủ » Chính sách mới

18:09, 16/01/2018

Đề xuất bổ sung 37 loài nguy cấp, quý, hiếm...

(Chinphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất bổ sung 37 loài vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin

15:54, 16/01/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ 15/02/2018.

Viên chức phát thanh viên, quay phim được xếp theo 4 hạng

10:28, 16/01/2018

Từ ngày 15/02/2018, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo Thông tư 46/2017/TT-BTTTT...

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng

17:01, 15/01/2018

Đây là điểm mới được bổ sung tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Giám định tư pháp trong giải quyết vụ án về tham nhũng, kinh tế

16:51, 15/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã thống nhất ban hành Thông tư liên tịch quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu...

Đề xuất về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

10:59, 15/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Bổ nhiệm Điều tra viên theo 3 ngạch

15:45, 12/01/2018

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, điều tra viên trong Quân đội nhân dân được bổ nhiệm theo các ngạch: Điều tra viên sơ cấp; Điều tra viên trung cấp; Điều tra viên cao cấp.

Hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng

15:42, 12/01/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng.

Chiều rộng hành lang an toàn giao thông đường sắt từ 3-15m

15:28, 11/01/2018

Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy định về hành lang an toàn giao thông đường...

Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng

14:59, 11/01/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...

Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

14:27, 11/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.