Trang chủ » Chính sách mới

17:27, 25/05/2018

Quy tắc giao thông khu vực đường ngang

Quy tắc giao thông trong khu vực đường ngang được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

16:03, 25/05/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

15:29, 25/05/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Xây dựng biểu đồ chạy tàu

11:37, 25/05/2018

Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu đã được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và Điều hành giao thông vận tải...

Thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa đường sắt

16:27, 24/05/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Trong đó...

Đề xuất cơ cấu tổ chức Cơ sở cai nghiện ma túy

16:11, 24/05/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của...

Quy định về mức chi cho ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp

16:08, 24/05/2018

Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0...

Xử lý tài sản khi hợp tác xã giải thể

16:06, 24/05/2018

Để sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí tài sản, khi hợp tác xã (HTX) giải thể, phá sản, trước tiên thực hiện bàn giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh...

2 cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt

16:00, 24/05/2018

Tại Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt, Bộ Giao thông vận tải...

Xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa

15:53, 24/05/2018

Giá trị thực tế từng tài sản của doanh nghiệp được xác định bằng đồng Việt Nam, theo danh mục từng tài sản theo dõi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

16:58, 23/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.