Trang chủ » Chính sách mới

16:21, 19/09/2017

Đề xuất 3 hạng viên chức tư vấn viên dịch...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm.

Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

10:12, 19/09/2017

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ vào các tiêu chí gồm tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn...

Dòng chảy tối thiểu trên sông, suối, hạ du các hồ chứa, đập dâng

08:51, 19/09/2017

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du các hồ chứa, đập dâng đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Quản lý ngoại hối trong hoạt động kinh doanh casino

16:21, 18/09/2017

Từ ngày 15/10/2017, việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới...

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng

11:53, 18/09/2017

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP và...

Sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

11:49, 18/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý giá, quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư.

Tiêu chuẩn thi thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội

12:37, 15/09/2017

Từ ngày 15/10/2017, các quy định, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo Thông...

Hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng học sau tiến sỹ ở nước ngoài

12:29, 15/09/2017

Cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia và sau tiến sỹ ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 2 năm. Trường hợp nhóm nghiên cứu...

Đầu tư quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

10:20, 15/09/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Giảm tới 20% phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

10:45, 14/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...

Đề xuất tiêu chuẩn nhân viên hàng không

10:38, 14/09/2017

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh...