Trang chủ » Chính sách mới

16:55, 23/02/2018

Sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bổ sung đối tượng được miễn học phí

16:49, 06/02/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ...

Đề xuất về sử dụng tài chính trong khai thác công trình thủy lợi

11:33, 06/02/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.

2 cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt

10:50, 06/02/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. Trong đó, Bộ đề xuất quy định phân loại tai nạn giao thông đường sắt...

Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán

15:13, 05/02/2018

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán áp dụng đối với Thẩm phán công tác tại các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cả trong...

Quy định mới về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

12:17, 05/02/2018

Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018

18:02, 02/02/2018

Chính sách đối với giáo viên mầm non; quy định mới về thuế giá trị gia tăng; quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước;...là những chính sách mới...

Đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

17:12, 02/02/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đề xuất quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

17:08, 02/02/2018

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Sửa quy định về giá bán điện

17:04, 02/02/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

Cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay với lãi suất ưu đãi đến 0%

15:33, 02/02/2018

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.