Trang chủ » Chính sách mới

17:57, 22/09/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công...

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Quy định mới về chuyển xếp lương quân nhân chuyên nghiệp

17:45, 12/09/2017

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

12:32, 12/09/2017

Từ ngày 01/10/2017, chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất

15:45, 11/09/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất...

Hỗ trợ điều trị vô sinh cho bộ đội làm việc trong môi trường độc hại

15:37, 11/09/2017

Đây là quy định tại Thông tư 187/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng mới ban hành hướng dẫn một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu...

Giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

17:27, 08/09/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực...

Chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

15:17, 08/09/2017

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 5 năm/lần

14:41, 08/09/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo...

Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

12:58, 08/09/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt quy định về quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động...

Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

11:58, 08/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Giảm phí đăng ký giao dịch bảo đảm

16:20, 07/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.