Trang chủ » Chính sách mới

08:02, 20/02/2018

Chính sách cho giáo dục mầm non: Niềm vui trong...

Kể từ hôm nay (20/2), Nghị định số 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành. Việc bổ sung chế độ, chính sách này là một niềm vui lớn đối với trẻ em mầm non vùng khó khăn và giáo viên mầm non.

Phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ

10:52, 01/02/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

Đề nghị xây dựng sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính

17:19, 31/01/2018

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Đề xuất về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

17:03, 31/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ quy định về điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ, mức bảo lãnh Chính phủ, hạn mức bảo lãnh Chính phủ…

Danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành tại Việt Nam

17:00, 31/01/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Đề xuất quy định nghiệp vụ quản lý nợ công

16:52, 31/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công nhằm đảm bảo quản lý nợ công bền vững.

Nguyên tắc kết nối tín hiệu đèn giao thông tại đường ngang

16:37, 31/01/2018

Điều kiện và nguyên tắc kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang đã được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại dự thảo...

Đề xuất quy trình mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc kháng HIV

16:10, 31/01/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua...

Đề xuất mẫu biên bản mới xử phạt VPHC lĩnh vực hàng không dân dụng

14:31, 31/01/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm thay thế cho...

Quy định mới về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

16:41, 29/01/2018

Từ ngày 01/03/2018, hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 134/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Đề xuất sửa đổi một số luật về phòng chống thiên tai, đê điều, thủy lợi

16:03, 29/01/2018

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi đang được Bộ Nông nghiệp và Phát...