Trang chủ » Chính sách mới

16:14, 18/05/2018

Đề xuất 88 công việc cấm sử dụng người chưa...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Đề xuất Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

13:11, 27/04/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc...

Siết kiểm soát rượu, bia khi tham gia giao thông

18:21, 26/04/2018

Tại dự thảo lần 2 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Bộ Y tế đề xuất quy định việc giới hạn chặt chẽ nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông.

Đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

18:18, 26/04/2018

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính so với tổng lượng phát thải xác định tại kịch bản phát thải khí nhà kính trong điều kiện phát triển thông thường của Việt Nam đến năm 2025 đạt mức...

Giá dịch vụ chứng khoán tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán

16:15, 26/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng...

Sửa một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch

11:51, 26/04/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm: Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu...

Đề xuất giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

11:11, 26/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đề xuất thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp tại TPHCM

20:23, 24/04/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa...

Chi phí in, gửi thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

20:19, 24/04/2018

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi...

Dự thảo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

15:13, 24/04/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Đề xuất về ký thỏa thuận nhân danh Nhà nước, Chính phủ

14:34, 24/04/2018

Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quyết định quy định về thủ tục ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện, tạm đình chỉ thực hiện, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi thỏa thuận...