Trang chủ » Chính sách mới

17:37, 22/11/2017

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Đề xuất chính sách phát triển trồng trọt

16:52, 09/11/2017

Tại dự thảo Luật Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách của Nhà nước về trồng trọt cũng như nguyên tắc hoạt động trồng trọt; những hành vi bị cấm…

Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể

16:45, 09/11/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

16:23, 08/11/2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Đề xuất quy trình quản lý người bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội

16:01, 08/11/2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp với người bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Quy định mới về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

10:12, 08/11/2017

Từ ngày 15/12/2017, việc xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân được thực hiện theo quy định tại Thông tư 279/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng mới ban...

Đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

15:33, 07/11/2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất 7 đối tượng được miễn, giảm vé tàu

15:29, 07/11/2017

7 đối tượng được miễn, giảm giá vé đi tàu đã được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Sửa quy định việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp

10:23, 07/11/2017

Đây là đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái...

Đề xuất điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị

16:54, 06/11/2017

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị.

Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em

16:43, 06/11/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.