Trang chủ » Chính sách mới

08:02, 20/02/2018

Chính sách cho giáo dục mầm non: Niềm vui trong...

Kể từ hôm nay (20/2), Nghị định số 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành. Việc bổ sung chế độ, chính sách này là một niềm vui lớn đối với trẻ em mầm non vùng khó khăn và giáo viên mầm non.

Xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, tốc độ đường sắt

15:47, 29/01/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với...

Đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế

10:56, 29/01/2018

Bộ Ngoại giao đang đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế (TTQT) nhằm xử lý các bất cập trong công tác TTQT thời gian qua và tăng cường, phát huy hiệu quả của việc ký kết,...

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

16:48, 26/01/2018

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp,...

Quy định mới về đăng ký xe

16:46, 26/01/2018

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Đề xuất về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

16:18, 26/01/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Siết quy định về ô tô nhập khẩu

16:26, 25/01/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị...

Đề nghị sửa đổi quy định về tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

11:08, 25/01/2018

Bộ Ngoại giao đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 về đăng ký và quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Đề xuất tiêu chí công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

16:41, 24/01/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

Xử lý công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm

16:37, 24/01/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia. Tại dự thảo, Bộ đã đề xuất quy định xử lý đối với...

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

16:34, 24/01/2018

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.