Trang chủ » Chính sách mới

17:31, 18/01/2019

Đề xuất 19 sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam. Trong đó, Bộ đề xuất Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán gồm 19 sản phẩm.

Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế bị cấm

19:04, 21/12/2011

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Đề xuất chế độ hỗ trợ tình nguyện viên và Đội tình nguyện cấp xã

18:41, 21/12/2011

Tình nguyện viên tham gia các hoạt động hỗ trợ cho công tác cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, tham gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm, phòng...

Dự kiến hỗ trợ đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và cai nghiện ma túy tại gia đình

17:30, 20/12/2011

Liên cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp...

Điểm mới trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi năm 2012

13:54, 20/12/2011

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012 (Biểu thuế năm 2012). So với Biểu thuế năm...

2 trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại

19:54, 19/12/2011

Đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định...

Dự kiến 5 chỉ tiêu thống kê số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

17:24, 19/12/2011

Liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về việc thu thập,...

Chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

16:07, 19/12/2011

Công đoàn cơ sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp cán...

Khuyến khích chủ đầu tư sử dụng hàng hoá trong nước sản xuất được

13:25, 19/12/2011

Các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên phải căn cứ vào Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được để lập phương án sử...

Gỡ "vướng" về trách nhiệm xác nhận tình trạng vi phạm giao thông để người bị tai nạn được hưởng BHYT

17:10, 16/12/2011

Từ ngày 26/12/2011, các trường hợp tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bị tai nạn giao thông vào viện khi chưa xác định được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông thì đều được hưởng...

Đề xuất quy định mới về công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn

08:57, 16/12/2011

Nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán và cơ chế công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đã xây...