Trang chủ » Chính sách mới

20:23, 24/04/2018

Đề xuất thí điểm giao, cho thuê các phần đất...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Công bố danh sách 150 doanh nghiệp phải đăng ký giá

18:00, 07/10/2010

Theo danh sách vừa được Bộ Tài chính công bố, có 150 doanh nghiệp nằm trong diện phải đăng ký, kê khai giá.

Đề xuất thêm đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

11:17, 06/10/2010

Viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên, môi trường biển, hải đảo tại các đơn vị sự nghiệp Nhà nước có thể được hưởng mức phụ cấp ưu...

Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập

18:24, 05/10/2010

Thay vì quy định công ty cổ phần mới thành lập phải có cổ đông sáng lập như quy định cũ, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP quy định cụ thể: Công ty cổ phần mới thành lập phải có...

Kiểm tra thân nhiệt người nhập cảnh đi qua vùng dịch

11:17, 05/10/2010

Người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm sẽ được kiểm tra y tế như quan sát...

Đề xuất bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở

18:14, 04/10/2010

Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/ QĐ-TTg ngày 12/12/2008.

Miễn viện phí cho người bị cách ly y tế

11:13, 03/10/2010

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế...

Sửa đổi định mức trang bị xe công

14:44, 02/10/2010

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 61/2010/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...

Xử lý nghiêm các vi phạm về tần số vô tuyến điện

18:29, 01/10/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về lĩnh vực tần số vô tuyến điện (thay thế mục 3 Chương II Nghị định 142/2004/NĐ-CP) với...

Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học

17:25, 30/09/2010

Một trong những điểm mới của Điều lệ trường đại học vừa được ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003, là đã quy định cụ thể 5...

Miễn phí khai thác Công báo điện tử

19:39, 29/09/2010

Theo Nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ, Công báo được xuất bản dưới 2 hình thức là Công báo in và Công báo điện tử. Trong đó, Công báo điện tử được khai thác miễn phí.