Trang chủ » Chính sách mới

17:04, 19/11/2018

Đề xuất tăng tiền bồi dưỡng đối với người tiếp...

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Phấn đấu năm 2020, số trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 97%

16:15, 15/11/2010

Một trong những mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia (CTHĐQG) vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) dự thảo là cần tăng số trẻ em...

TP thuộc tỉnh phải có mật độ dân số nội thành tối thiểu 6.000 người/km2

18:19, 12/11/2010

Đây là một trong những tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo Nghị định về thành lập đơn vị hành chính đô thị (ĐVHCĐT).

Giảm điều kiện, bớt thủ tục cấp phép kinh doanh nhập khẩu sách

18:17, 10/11/2010

Theo Nghị định 110/2010/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 31/12/2010, cơ sở kinh doanh nhập khẩu sách phải đáp ứng đủ 3 điều kiện thay vì 6 điều kiện như hiện nay.

Sẽ lập phòng thi đua khen thưởng ở cơ quan Tổng cục và tương đương

14:18, 10/11/2010

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 (Nghị định 122) của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng (TĐKT).

Dự kiến một số thay đổi trong nội dung văn bằng, chứng chỉ

11:23, 09/11/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều chỉnh cơ chế về vốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở sinh viên

18:23, 08/11/2010

Theo Quyết định 70/2010/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, sẽ có một số điều chỉnh liên quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở sinh viên từ ngân sách...

Ngăn việc kinh doanh đặt cược trá hình, bất hợp pháp

18:24, 05/11/2010

Ngay sau khi đăng tải dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược (KDĐC), Cổng TTĐT Chính phủ đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ băn khoăn về việc các doanh nghiệp kinh...

Cơ chế điều tiết giá thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu

14:48, 05/11/2010

Theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo, cơ chế điều tiết giá thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu trên thị trường được thực hiện trên cơ sở giá thóc định hướng bình quân...

3 điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

19:37, 04/11/2010

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Theo đó, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ 3 điều kiện.

Khu học tập tại trường tiểu học sẽ có thêm phòng học ngoại ngữ và vi tính

18:13, 04/11/2010

Một trong các điểm mới quan trọng của Dự thảo Điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố là đã quy định rõ điều kiện thành lập và điều kiện được phép...