Trang chủ » Chính sách mới

17:29, 21/02/2019

Đề xuất chế độ, chính sách đối với sĩ quan,...

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Trong đó, quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu.

Cấp mã số thuế TNCN không quá 5 ngày khi nhận đủ hồ sơ

11:13, 19/11/2010

Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại Cục thuế, thời hạn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký...

Chính thức đơn giản hóa 394 TTHC của Bộ Giao thông vận tải

16:21, 18/11/2010

Chính phủ vừa có Nghị quyết 45/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa 394 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Theo ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Tổ công tác chuyên trách...

Sẽ có quy định mới về cho vay, mua, bán giấy tờ có giá giữa các TCTD

18:32, 17/11/2010

Nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động...

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi không quá 30 trẻ/lớp

18:03, 16/11/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo lần 4 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm...

Sẽ cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật trong vòng 7 ngày

18:23, 15/11/2010

Đây là đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tại dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động mỹ thuật.

Phấn đấu năm 2020, số trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 97%

16:15, 15/11/2010

Một trong những mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia (CTHĐQG) vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) dự thảo là cần tăng số trẻ em...

TP thuộc tỉnh phải có mật độ dân số nội thành tối thiểu 6.000 người/km2

18:19, 12/11/2010

Đây là một trong những tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo Nghị định về thành lập đơn vị hành chính đô thị (ĐVHCĐT).

Giảm điều kiện, bớt thủ tục cấp phép kinh doanh nhập khẩu sách

18:17, 10/11/2010

Theo Nghị định 110/2010/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 31/12/2010, cơ sở kinh doanh nhập khẩu sách phải đáp ứng đủ 3 điều kiện thay vì 6 điều kiện như hiện nay.

Sẽ lập phòng thi đua khen thưởng ở cơ quan Tổng cục và tương đương

14:18, 10/11/2010

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 (Nghị định 122) của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng (TĐKT).

Dự kiến một số thay đổi trong nội dung văn bằng, chứng chỉ

11:23, 09/11/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.