Trang chủ » Chính sách mới

16:20, 10/12/2018

Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân...

Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Cần gửi kết quả phê duyệt cho vay hộ nghèo tới 3 đối tượng

15:45, 20/07/2010

Theo Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, sau khi có kết quả phê duyệt cho vay, Ngân hàng chính sách Xã hội (NHCSXH) nên gửi thông báo đồng...

Quản lý nợ công bằng 4 công cụ

09:22, 20/07/2010

Theo Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2010, Chính phủ thống nhất quản lý toàn diện nợ công thông qua...

Tập trung một đầu mối cấp giấy phép DN kiểm toán

17:55, 19/07/2010

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Kiểm toán độc lập so với quy định hiện hành là Bộ Tài chính cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp...

Phương án đơn giản hóa thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

17:11, 19/07/2010

Nhằm đơn giản hóa thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đang thực thi hiện nay, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng...

Không mang vật phẩm nguy hiểm khi đi tàu bay

14:44, 19/07/2010

Hành khách không được mang theo người hoặc để trong hành lý xách tay những vật phẩm nguy hiểm khi đi tàu bay, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Khuyến khích hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong 6 lĩnh vực KHCN

13:27, 19/07/2010

Kể từ ngày 1/9/2010, Nghị định số 80/2010/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN) sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, khuyến khích tổ...

Giá trị báo cáo kiểm toán phụ thuộc vào uy tín của tổ chức kiểm toán

09:43, 18/07/2010

Dự án Luật Kiểm toán độc lập đã được Chính phủ cho ý kiến và đang được hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp tháng 10 tới. Đây là một dự án Luật mới,...

Tăng mức phạt VPHC trong hoạt động văn hóa

10:38, 17/07/2010

Kể từ ngày 1/9/2010, Nghị định số 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động văn hóa sẽ có hiệu lực thi hành, thay thế các quy định tại Chương II Nghị định...

Quy định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

17:37, 16/07/2010

Kể từ ngày 30/8/2010, các quy định về điều kiện, quy trình, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ...

Tiếng dân tộc thiểu số sẽ là môn học

11:41, 16/07/2010

Tiếng dân tộc thiểu số sẽ là môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.