Trang chủ » Chính sách mới

17:58, 18/07/2018

Đề xuất mua sắm tập trung nguyên liệu, vật tư...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định về việc công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước.

Đề xuất quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

20:38, 29/06/2018

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Sửa quy định cấp bù lãi suất tín dụng phát triển thủy sản

19:55, 29/06/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một...

Tăng số trẻ tại mầm non tư thục lên 70 trẻ/lớp

19:51, 29/06/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, theo đó...

Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

17:44, 28/06/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm mới nhất trong dự thảo là việc đề xuất giảm giá bán...

Quản lý, bảo trì công trình đường bộ

16:27, 28/06/2018

Yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Đề xuất quy chế quản lý tài chính VTV

11:44, 28/06/2018

Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

16:35, 27/06/2018

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người dùng đã thể hiện sự đồng ý nhận quảng cáo một cách rõ...

Đề xuất sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

15:06, 27/06/2018

Cấm nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng gồm: Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán,...

Quản lý kinh phí thực hiện dán nhãn năng lượng

15:42, 26/06/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Đề xuất mới về tổ hợp tác

15:30, 25/06/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Nghị định về tổ hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác hoạt động.