Trang chủ » Chính sách mới

08:02, 20/02/2018

Chính sách cho giáo dục mầm non: Niềm vui trong...

Kể từ hôm nay (20/2), Nghị định số 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành. Việc bổ sung chế độ, chính sách này là một niềm vui lớn đối với trẻ em mầm non vùng khó khăn và giáo viên mầm non.

Thủ tục chấp thuận thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

16:06, 23/01/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 25/2017/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện từ...

Quy định mới về kinh phí chi cho nhiệm vụ tài nguyên môi trường

14:45, 23/01/2018

Từ ngày 06/02/2018, việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường được thực hiện theo Thông tư 136/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính...

Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên

16:59, 22/01/2018

Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...

Quy tắc giao thông trong khu vực đường ngang

16:54, 22/01/2018

Tại dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất quy tắc giao thông...

Đề xuất đơn giản TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

11:20, 22/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm cải tiến, đơn giản hóa, chuẩn hóa các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN,...

Chính sách mới về thu hút nhân tài có hiệu lực từ hôm nay

10:02, 20/01/2018

Từ hôm nay (20/1), một loạt chính sách đặc thù có tính đột phá để thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi...

Đề xuất quy định về giao thông trên khu vực cầu chung

17:00, 19/01/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung.

Hỗ trợ lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam

16:06, 19/01/2018

Lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam được hỗ trợ kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, hỗ trợ trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu…

Từ 1/3/2018, thuê bao di động trả trước được khuyến mại tối đa 20%

10:33, 19/01/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất, được thực hiện từ 01/03/2018.

Sử dụng kinh phí NSNN giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

15:34, 18/01/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc...