Trang chủ » Chính sách mới

17:37, 22/11/2017

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

18:02, 03/11/2017

Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;... là những chính sách mới có hiệu...

Đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi

16:42, 03/11/2017

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi để phù hợp với tình hình mới.

Quy định mới về quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất

16:01, 03/11/2017

Từ ngày 10/11/2017, việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất được thực hiện theo quy định tại...

Đề xuất mới về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

11:03, 03/11/2017

Bộ Công Thương đang dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương.

Siết quản lý tổ chức lễ hội

17:05, 02/11/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Hỗ trợ kinh phí cho hộ du canh, du cư thực hiện định cư

11:33, 02/11/2017

Đối với hỗ trợ làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt, trường hợp các hộ có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu, UBND cấp xã làm thủ tục tạm ứng cho các...

Đề xuất mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

10:15, 02/11/2017

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Hướng dẫn mới về chế độ tiền lương với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

17:25, 01/11/2017

Từ 1/12/2017, chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BNV do Bộ...

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

17:20, 01/11/2017

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán...

Đề xuất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch

17:18, 01/11/2017

Tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du...