Trang chủ » Chính sách mới

17:57, 22/09/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công...

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Phạt tới 200 triệu đồng đối với vi phạm về an toàn thực phẩm

17:06, 01/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

17:01, 01/09/2017

Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

16:40, 01/09/2017

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng...

Thù lao đối với trợ giúp viên pháp lý

16:37, 01/09/2017

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định thù lao, bồi dưỡng và chi phí thực hiện vụ việc trợ...

Đề xuất giảm phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

15:53, 01/09/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

19:25, 31/08/2017

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; tăng chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên...

Sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay

16:01, 31/08/2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Sửa quy định về tổ chức thôn, tổ dân phố

15:15, 31/08/2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Quản lý theo dõi điều trị người phơi nhiễm với HIV

15:12, 31/08/2017

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV. Trong đó nêu rõ quy định về quản lý, theo dõi điều trị người phơi nhiễm...

Để Luật bảo vệ môi trường đi vào đời sống

16:24, 30/08/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế...