Trang chủ » Chính sách mới

17:09, 23/10/2019

Phân loại khu vực thể chế Việt Nam thành 6...

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Thông tư quy định phân loại khu vực thể chế Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác thống kê, yêu cầu so sánh quốc tế về số liệu thống kê theo khu vực thể chế và tuân thủ quy định của các định chế tài chính mà Việt Nam là thành viên.

Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ đã đưa ra thị trường

10:26, 07/08/2010

Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do mình đã đưa ra thị trường. Trường hợp thực hiện trách nhiệm thu hồi, xử lý các sản...

Thao túng giá chứng khoán sẽ phạt đến 300 triệu đồng

16:31, 06/08/2010

Cá nhân, tổ chức thông đồng trong giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; hoặc giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán...

Nên bắt buộc mua bảo hiểm đối với khách du lịch nội địa

14:20, 05/08/2010

Theo quy định hiện nay của Luật Du lịch, bảo hiểm du lịch đối với khách du lịch nội địa là chưa bắt buộc, do vậy khách du lịch phải chịu thiệt thòi khi xảy ra rủi ro...

2 trường hợp không được chào bán chứng khoán ra công chúng

09:32, 05/08/2010

Tổ chức, cá nhân không được chào bán chứng khoán ra công chúng trong trường hợp doanh nghiệp (DN) không đủ điều kiện theo Điều 12 Luật Chứng khoán, hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng để...

Cơ chế mới về nhuận bút, thù lao liên quan đến quyền tác giả

14:15, 04/08/2010

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang xây dựng cơ chế nhuận bút, thù lao mới phù hợp với đặc điểm của quan hệ dân sự đối với tài sản trí tuệ trong nền kinh...

Cấp phép đào đường đô thị: Hồ sơ cần có ảnh chụp hiện trạng

18:00, 03/08/2010

Trong hồ sơ của thủ tục cấp phép đào đường đô thị cần phải có sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình cần qua đường, ảnh chụp hiện trạng. Đối với các dự án đầu tư xây...

Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sẽ có giá trị vô thời hạn

13:32, 03/08/2010

Mỗi lần làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề trên, cá nhân phải nộp một khoản lệ phí là 200.000 đồng/1giấy chứng chỉ và phải mất thời gian, công sức để thực hiện thủ tục....

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp không nên bắt buộc mô tả chi tiết

18:37, 02/08/2010

Bởi vì đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tài liệu kèm theo đơn đã bao gồm bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Việc loại bỏ yêu cầu bắt buộc hiện vẫn...

Khuyến mại viễn thông sẽ không vượt quá 50% giá dịch vụ

17:55, 02/08/2010

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị dịch vụ, hàng hóa viễn thông (HHVT) chuyên dùng được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị dịch vụ, HHVT đó trước...

Cần giảm hồ sơ cấp phép nhà máy điện công suất dưới 3MW

12:39, 02/08/2010

Mặc dù cơ quan giải quyết thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương chỉ cần xem xét hồ sơ để...