Trang chủ » Chính sách mới

17:46, 07/08/2020

Đề xuất mới về kinh phí 2% bảo trì nhà...

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

14:00, 31/10/2011

Tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Dự kiến miễn thuế xuất khẩu vật liệu xây dựng từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan

13:15, 31/10/2011

Hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội chung trong Khu...

Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng

10:49, 31/10/2011

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo về Đề án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015, để lấy ý...

Quy định mới về bảo đảm an toàn đối với tàu cao tốc vận chuyển hành khách

09:15, 31/10/2011

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng vận tải đường thuỷ, Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo thông tư quy định chi tiết về vận tải hành khách, hành lý, bao...

Các điều kiện tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch ở nước ngoài

08:35, 31/10/2011

Thương nhân Việt Nam chỉ được phép tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài khi thoả mãn điều kiện là doanh nghiệp được thành lập theo quy định...

Sẽ quản lý chặt hơn hoạt động gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo

08:17, 31/10/2011

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác nhằm quản lý chặt chẽ hoạt...

Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng khi giao kết hợp đồng từ xa

09:58, 29/10/2011

Theo Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành, khi giao kết hợp đồng từ xa, tổ chức,...

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản công theo Nghị quyết 11/NQ-CP

17:25, 28/10/2011

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ (Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011), Bộ Tài chính vừa có Văn...

NHNN đề xuất 7 biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng

17:05, 28/10/2011

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, thẩm định của Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh...

Rút ngắn thời gian khai báo kiểm dịch động vật trên cạn

15:00, 28/10/2011

Kể từ ngày 15/12/2011, việc khai báo kiểm dịch động vật trên cạn (trường hợp động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch) sẽ được thực hiện trước khi...