Trang chủ » Chính sách mới

17:57, 22/09/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công...

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Giám sát thu thuế hoạt động kinh doanh casino

15:37, 30/08/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Giám sát sản lượng khai thác khoáng sản bằng camera, trạm cân điện tử

15:31, 30/08/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định quy trình phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khai thác khoáng sản khai thác thực tế. Trong đó, Bộ...

Gỡ vướng trong kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc

11:30, 30/08/2017

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng...

Điều kiện kinh doanh kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

11:16, 30/08/2017

Đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, văn phòng làm việc của hải quan phải có diện...

Quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức

09:25, 30/08/2017

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương...

Đề xuất tiêu chuẩn chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội

17:44, 29/08/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý...

Đề xuất mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng phục vụ in, đúc tiền

16:39, 29/08/2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu...

Đề xuất quy định giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu

15:04, 29/08/2017

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản...

Sửa quy định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

16:21, 28/08/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh...

Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

16:58, 25/08/2017

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.