(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân là thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước theo các lĩnh vực quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Dự thảo nêu rõ, quy trình thủ tục xác định bí mật nhà nước như sau: Cán bộ, chiến sĩ khi soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải đề xuất người có thẩm quyền theo quy định xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình, Phiếu trình duyệt ký văn bản hoặc văn bản xác định độ mật của vật, địa điểm, lời nói, hoạt động chứa bí mật nhà nước và có trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra.

Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường hợp văn bản điện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện tử khi nhận được in ra phải đóng dấu độ mật theo quy định.

Tài liệu nháp, dự thảo có nội dung bí mật nhà nước phải được quản lý chặt chẽ, bảo vệ như văn bản ban hành chính thức từ khi soạn thảo và tiêu hủy sau khi hoàn thành việc soạn thảo, tạo ra nếu thấy không cần thiết phải lưu giữ.

Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Hình thức sao tài liệu bí mật nhà nước gồm sao y bản chính, sao lục và trích sao. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Học viện và Hiệu trưởng các trường Đại học Công an nhân dân; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Những người quy định nêu trên; hiệu trưởng các trường Cao đẳng Công an nhân dân; Giám đốc các Bệnh viện thuộc Bộ Công an.

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Mật gồm: Những người quy định nêu trên; Trưởng phòng và tương đương thuộc các Cục trực thuộc Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Văn phòng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự, Viện Khoa học và Công nghệ, các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP