(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Y tế theo ngành, lĩnh vực.

Ảnh minh họa

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề nghị quy hoạch các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ theo các lĩnh vực sau để thực hiện các cơ chế tự chủ theo từng lĩnh vực cho phù hợp: 1- Đơn vị sự nghiệp y tế công lập; 2- Đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ; 3- Đơn vị sự nghiệp đào tạo; 4- Đơn vị sự nghiệp truyền thông và báo chí.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị quy hoạch các đơn vị theo các nhóm tự chủ quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP để có cơ chế hoạt động cho phù hợp:

- Nhóm 1: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư. Riêng đối với nhóm này, sẽ chuyển một số đơn vị có điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp;

- Nhóm 2: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên;

- Nhóm 3: Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

- Nhóm 4: Đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, Bộ quản lý 91 đơn vị sự nghiệp, gồm 84 đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Bộ và 7 bệnh viện thực hành thuộc các Trường Đại học y dược. 91 đơn vị sự nghiệp này được phân loại như sau: 19 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 62 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 10 đơn vị do nhà nước bảo đảm toàn bộ.

Theo dự thảo, đến 2020, định hướng đến 2030, 91 đơn vị được quy hoạch theo các lĩnh vực sau: 1- Sự nghiệp y tế có 70 đơn vị, gồm 63 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và 7 bệnh viện thuộc các trường đại học y dược; 2- Sự nghiệp đào tạo có 14 đơn vị; 3- Sự nghiệp khoa học và công nghệ có 3 đơn vị; 4- Sự nghiệp truyền thông và báo chí có 4 đơn vị.

Bộ Y tế cũng đề xuất quy hoạch 91 đơn vị nêu trên theo loại hình tự chủ đến năm 2020 như sau: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế tài chính doanh nghiệp có 5 đơn vị, gồm: Bệnh viện Bưu điện; Bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện trường Đại học y Hà Nội; Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế; Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế.

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư có 4 đơn vị là bệnh viện thuộc các trường đại học y dược, gồm: Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ; Bệnh viện trường Đại học Y dược Thái Bình; Bệnh viện trường Đại học Y dược Hải Phòng; Bệnh viện trường Đại học kỹ thuật Y dược Hải Dương.

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên có 34 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có 38 đơn vị, trong đó dự kiến đến 2017, Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm là trường tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có 10 đơn vị, là các bệnh viện, viện làm nhiệm vụ nuôi dưỡng người bệnh tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần.

Cũng theo dự thảo, có 7 đơn vị sau 2020 đến 2030 sẽ thực hiện bàn giao về địa phương quản lý; 9 đơn vị dự kiến thành lập mới khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem chi tiết dự thảo Quy hoạch và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Y tế , đơn vị , sự nghiệp , quy hoạch