(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, chi phí test xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 thực hiện chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 (không bao gồm test nhanh): a- Đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) là 32.000 đồng/xét nghiệm; b- Đối tượng không thanh toán BHYT thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa là 32.000 đồng/xét nghiệm.

Ví dụ: Đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Mức giá thanh toán BHYT là 135.000 đồng (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 đồng (chi phí lấy mẫu và bảo quản mẫu) = 167.000 đồng/xét nghiệm. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 167.000 x 80%  = 133.600 đồng/xét nghiệm. Phần còn lại 33.400 đồng là phần cùng chi trả.

Đối với người không thanh toán BHYT, trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá dịch vụ là 32.000 đồng/mẫu thì mức giá của dịch vụ xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 đồng = 167.000 đồng/xét nghiệm.

Về mức giá xét nghiệm kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch, dự thảo quy định, chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm miễn dịch thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Mức giá xét nghiệm kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch (không bao gồm test): a- Đối tượng thanh toán BHYT là 67.000 đồng/xét nghiệm; b- Đối tượng không thanh toán BHYT thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 67.000 đồng/xét nghiệm.

Ngoài ra, dự thảo cũng hướng dẫn thanh toán trong trường hợp đi lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm được cấp test, kit và vật tư.

Trong trường hợp đi lấy mẫu hoặc labo thực hiện xét nghiệm được cấp không thu tiền vật tư từ nguồn phòng, chống dịch; nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân thì phải trừ chi phí kết cấu của vật tư lấy mẫu, xét nghiệm khi thanh toán.

Riêng đối với sinh phẩm chẩn đoán test, kit nếu được hỗ trợ, cấp không thu tiền thì không được thu và thanh toán chi phí này với đối tượng thực hiện chi trả.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Phan Hiển