(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 8/10/2018 quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông.

Bố trí lực lượng thuộc phòng CSGT, công an cấp huyện, công an xã nơi có đường sắt đi qua để tổ chức kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường sắt

Bộ Công an cho biết, Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 8/10/2018 quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2018 là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng CSGT toàn quốc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường sắt; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động của tội phạm trên các tuyến, địa bàn đường sắt, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, một số nội dung của Thông tư số 32/2018/TT-BCA phát sinh bất cập trong thực tế như: Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử phạt VPHC trên lĩnh vực giao thông đường sắt tại nhiều địa phương còn chưa thực sự được quan tâm, chưa được triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, dẫn đến có nơi có lúc còn bỏ trống địa bàn, kết quả xử lý vi phạm chưa cao. Trong khi tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt công an các địa phương hiện nay giao cho công an cấp tỉnh thực hiện; tuy nhiên thực tế công tác này chưa được chú trọng đúng mức, việc triển khai chưa thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm chất lượng, năng lực, trình độ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Việc tích hợp xử phạt VPHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia đang trong quá trình hoàn thiện và mở rộng thêm đối với lĩnh vực đường sắt, đường thủy nội địa.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCA ngày 8/10/2018 quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng CSGT là cần thiết.

Bổ sung một số nội dung mới

Dự thảo bổ sung nội dung “lực lượng thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường sắt đô thị” do các tuyến đường sắt đô thị sắp được chính thức đưa vào vận hành tại một số địa phương, nên cần bổ sung quy định về kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường sắt đô thị để lực lượng CSGT có căn cứ triển khai thực hiện.

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng và áp dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực xã hội, trong đó có lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những năm gần đây, việc phản ánh hành vi vi phạm qua hình ảnh của các tổ chức, cá nhân hoặc qua báo, đài, mạng xã hội đã góp phần hỗ trợ có hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng CSGT. Do đó, dự thảo bổ sung nội dung “tiếp nhận vụ, việc VPHC do cá nhân, tổ chức phản ánh hoặc đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội” để có căn cứ pháp lý triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung nội dung giao trách nhiệm cho công an các đơn vị, địa phương rà soát, tập hợp những vấn đề bất cập trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt theo địa bàn quản lý để đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết. Theo Bộ Công an, việc bổ sung nhằm gắn trách nhiệm cho công an từng đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung, trật tự, an toàn giao thông đường sắt nói riêng, tránh tình trạng đùn đẩy, bỏ trống địa bàn.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức