(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP.

Ảnh minh họa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị định 50/2016/NĐ-CP chưa bao quát hết hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như lĩnh vực quy hoạch, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Do vậy, tại dự thảo Nghị định sửa đổi lần này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, Nghị định 50/2016/NĐ-CP chưa có biện pháp xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng không khai báo, không làm thủ tục giải thể. Trong lĩnh vực đầu tư, mức xử phạt đối với một số hành vi còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Ví dụ, hành vi vi phạm quy định về giãn tiến độ, không thực hiện dự án sau 12 tháng chỉ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, do vậy, nhiều nhà đầu tư lợi dụng để đầu cơ đất, giữ đất hoặc đăng ký đầu tư rồi bán lại dự án; hành vi vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công nhưng mức phạt chỉ từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng là tương đối nhẹ so với khả năng thất thoát, lãng phí vốn nhà nước nếu để xảy ra vi phạm...

Từ những lý do nêu trên cho thấy việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là rất cần thiết.

Việc xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi đi ngược với quan điểm cải cách hành chính, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề pháp luật không cấm.

Bổ sung nhiều quy định mới

Theo dự thảo, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được quy định bao gồm các lĩnh vực sau: Quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đầu tư tại Việt Nam; đầu tư ra nước ngoài; đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đấu thầu lựa chọn nhà thầu; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; hợp tác xã; quy hoạch.

Như vậy, có 3 lĩnh vực mới được bổ sung vào dự thảo là lĩnh vực quy hoạch, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Lĩnh vực đầu tư được tách thành 2 mục là đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu, dự thảo bổ sung một số hành vi vi phạm, ví dụ: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu quá thời gian quy định hoặc không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu; áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu; đăng tải hồ sơ mời thầu không thống nhất với nội dung đã được phê duyệt; phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không đủ điều kiện theo quy định...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương