(Chinhphu.vn) – Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ được Bộ Quốc phòng đề xuất rõ tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức, chế độ, chính sách.
Ảnh minh họa
Dự thảo nêu rõ, dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quyết định điều động của cấp có thẩm quyền được hưởng các chế độ, chính sách.

Cụ thể, đối với tự vệ được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng và được hưởng thêm 50% lương ngạch bậc tính theo ngày thực tế huy động; được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 0,1 mức lương cơ sở. Đối với dân quân được trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp bằng hệ số 0,3 mức lương cơ sở; được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 0,1 mức lương cơ sở. Đối với thuyền trưởng, máy trưởng được trợ cấp thêm một khoản phụ cấp trách nhiệm mỗi người mỗi ngày bằng 0,1 mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Luật dân quân tự vệ theo quyết định điều động của cấp có thẩm quyền nếu bị thương được xét hưởng chính sách nh­ư thư­ơng binh; nếu bị hy sinh được xét công nhận là liệt sỹ.

Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, chỉ huy

Theo dự thảo, mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số quy định cụ thể như sau: Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng: 0,1; trung đội trưởng, thôn đội trưởng: 0,12; đại đội phó, chính trị viên phó đại đội, hải đội phó, chính trị viên phó hải đội: 0,15; đại đội trưởng, chính trị viên đại đội, hải đội trưởng, chính trị viên hải đội, trung đội trưởng dân quân cơ động: 0,2; tiểu đoàn phó, chính trị viên phó tiểu đoàn, hải đoàn phó, chính trị viên phó hải đoàn: 0,21; tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, hải đoàn trưởng, chính trị viên hải đoàn, chỉ huy phó, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy phó, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở: 0,22; chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy phó, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương: 0,24; chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương: 0,25.

Dự thảo cũng nêu rõ, cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Phụ cấp thâm niên tính theo năm công tác, mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng, được chi trả theo tháng. Cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục ở lĩnh vực khác có thâm niên được cộng thời gian để tính phụ cấp thâm niên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Dân quân tự vệ