(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định việc thiết lập, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng và tổ chức, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu năng lượng.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, nội dung thông tin năng lượng bao gồm: 1. Thông tin cân bằng cung cầu năng lượng; 2. Thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng (gồm nhà máy điện; đường dây và trạm điện; nhà máy chế biến khí tự nhiên; nhà máy sản xuất và trạm phối trộn nhiên liệu sinh học; nhà máy sản xuất và chuyển đổi năng lượng khác…); 3. Thông tin giá năng lượng bình quân hàng năm (như giá Than; khí tự nhiên; sản phẩm dầu mỏ; điện; các dạng năng lượng khác…)

Thông tin năng lượng được công bố dưới dạng ấn phẩm, bao gồm các thông tin cơ bản như sau: Tổng quan và xu thế phát triển năng lượng quốc gia; bảng quyết toán và cân bằng cung cầu năng lượng; dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về khai thác, xuất nhập khẩu, sản xuất, chuyển đổi và tiêu thụ của các loại nhiên liệu điện, than, dầu khí, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về công suất nguồn điện và sản lượng điện theo nhiên liệu, sản lượng tiêu thụ điện theo các ngành kinh tế, phụ tải cực đại hệ thống điện, hệ số dự phòng hệ thống điện, tỷ lệ số xã có điện, tỷ lệ số hộ dân có điện và các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện hệ thống; thực hiện so sánh các chỉ tiêu thống kê năng lượng của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực và thế giới.

Thông tin năng lượng được công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng theo địa chỉ www.veis.erea.gov.vn.

Thông tin năng lượng được cung cấp, sử dụng theo các nhóm sau: a) Chia sẻ công khai cho cộng đồng; b) Cung cấp theo nghĩa vụ, trách nhiệm trong thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức quốc tế; c) Cung cấp theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ mục đích quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.

LP