(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC).
Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, thực hiện Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, theo đó, chi hoạt động thường xuyên được vận dụng tối đa bằng định mức phân bổ chi quản lý hành chính của đơn vị cùng quy mô biên chế. Với định mức phân bổ theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, Trung tâm không đủ trang trải cho các nhiệm vụ thường xuyên tìm kiếm cứu nạn được giao.

Trước thực trạng khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày 4/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3245/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Trung tâm. Theo đó, Trung tâm được áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù năm 2017 và ổn định trong 3 năm tiếp theo đối với 10 nhiệm vụ như đề nghị của Bộ Tài chính gồm: 1- Mức ăn theo định lượng, phụ cấp ngày đi biển, nhiên liệu của ô tô chuyên dùng và các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng; 2- Bảo hộ lao động cho thuyền viên; 3- Khám sức khỏe cho thuyền viên; 4- Bảo hiểm ô tô chuyên dùng và các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng, thuyền viên; 5- Nước ngọt sinh hoạt cho thuyền viên và nước rửa tàu; 6- Cước phí sử dụng trang bị liên lạc chuyên dụng; 7- Chi vật tư, vật rẻ tiền mau hỏng cho tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng; 8- Chi mua hàng hóa, vật tư, trang thiết bị chuyên dùng cho tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng và vật tư phục vụ phòng cháy chữa cháy; 9- Chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, cầu cảng, thuê giáo viên trong nước, nước ngoài để giảng dạy công tác nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; 10- Sửa chữa thường xuyên tàu thuyền, ô tô chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Năm 2017, kinh phí cấp theo định mức chi Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg là 15.750 triệu đồng/307 biên chế lao động, đạt tỷ lệ 27,3% so với kinh phí thực chi thường xuyên là 57.772 triệu đồng (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương). Năm 2018, kinh cấp theo định mức chi Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg là 15.750 triệu đồng/307 biên chế lao động, đạt tỷ lệ 34,1% so với kinh phí thực chi thường xuyên là 46.165 triệu đồng. Ước thực hiện năm 2019, kinh phí chi thường xuyên cấp theo định mức chi Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg là 18.150 triệu đồng/355 biên chế lao động, đạt tỷ lệ 30,3% so với kinh phí thực chi thường xuyên là 59.991 triệu đồng.

Thực tế hoạt động cho thấy, mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù theo văn bản số 3245/VPCP-KTTH đã tạo điều kiện để Trung tâm có đủ nguồn kinh phí hoàn thành nhiệm vụ là tổ chức sự nghiệp nhân đạo trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, động viên, khuyến khích đối với người lao động, là cơ sở để lập, giao dự toán chi nhân sách nhà nước hàng năm đối với nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị.

Xuất phát từ đặc thù hoạt động của một đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí, nếu không được phép áp dụng mức chi hoạt động thường xuyên đối với các nhiệm vụ đặc thù này, Trung tâm sẽ không đủ kinh phí thường xuyên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây không phải là cơ chế tiền lương hoặc cơ chế tài chính đặc thù và không trái với định hướng và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ về cải cách tiền lương và các chính sách kinh tế - xã hội khác.

Vì vậy, để tạo điều kiện về nguồn lực tài chính ổn định giúp Trung tâm tiếp tục triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả trong bối cảnh nhiệm vụ thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển có xu thế ngày một phức tạp hơn do biến đổi của thời tiết, khí hậu, hậu quả của thiên tai, bão lũ khó lường… giúp đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao thì việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Trung tâm được tiếp tục áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù là hết sức cần thiết.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn