(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, có 5 lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ.
5 lĩnh vực gồm: 1- Quản lý công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, hậu cần, kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; 2- Quản lý ngân hàng trong Quân đội; 3- Quản lý công tác thanh tra quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và tương đương trở lên; 4- Cán bộ quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng cử làm đại diện; 5- Quản lý nghiên cứu đề tài khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Về thời hạn, dự thảo nêu rõ: Trong thời gian 12 tháng kể từ khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thì người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội quy định nêu trên không được thành lập, giữ chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Định kỳ 5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác

Theo dự thảo, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội là 5 năm (đủ 60 tháng) liên tục. Dự thảo cũng quy định chi tiết danh mục các nhóm ngành, ngành định kỳ chuyển đổi như sau:

Cán bộ chỉ huy tham mưu gồm các ngành: Quân lực (quân số, chính sách, trang bị, tuyển sinh quân sự) từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên; quân huấn - nhà trường (cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ; tuyển sinh, khảo thí, quản lý vật chất) đối với các nhà trường trong quân đội; hoạt động đối ngoại; phân bổ chỉ tiêu ngân sách các ngành chỉ huy tham mưu.

Cán bộ chính trị gồm các ngành: Cán bộ (nhân sự, đào tạo, tuyển dụng), tuyên huấn (quản lý vật tư công tác đảng, công tác chính trị, thi đua khen thưởng), chính sách, bảo hiểm từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên; phân bổ chỉ tiêu ngân sách các ngành công tác đảng, công tác chính trị.

Cán bộ hậu cần, tài chính gồm các ngành: Hậu cần (thống kê, thanh quyết toán xăng, dầu, quân nhu, quân lương, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại) từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên; cấp giấy chứng nhận hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giám sát cung ứng các loại thuốc, dược liệu; phân bổ chỉ tiêu ngân sách ngành hậu cần; tài chính; thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên; kế toán, thủ quỹ theo dõi vốn, ngân sách tại các doanh nghiệp có sử dụng vốn của nhà nước.

Cán bộ kỹ thuật gồm các ngành: Quản lý, đăng kiểm các loại phương tiện; đăng ký phương tiện; cấp phát, đăng ký, bằng lái; phân bố chỉ tiêu ngân sách các ngành kỹ thuật.

Cán bộ khối thanh tra, điều tra, thi hành án, cửa khẩu thuộc các nhóm ngành, ngành: thanh tra viên; điều tra viên; trinh sát viên; cảnh sát viên (các lĩnh vực: kinh tế, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống tội phạm ma túy, tội phạm về môi trường và trật tự xã hội); cán bộ cửa khẩu…

Dự thảo cũng quy định, hành vi lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, nhân viên là hành vi bị nghiêm cấm.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

                             KL