(Chinhphu.vn) – Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (liên kết) là việc tự nguyện cùng chung sức, hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư, sản xuất và tiêu thụ của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tham gia liên kết (các bên tham gia liên kết) nhằm phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai và hạ tầng phục vụ liên kết

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân tham gia liên kết, ngoài được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hiện hành còn được hưởng các chính sách sau:

Hợp đồng liên kết được ngân sách hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết mới), tối đa không quá 300 triệu đồng một hợp đồng, bao gồm: Chi phí khảo sát đánh giá đất; chi phí xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; chi phí xây dựng quy trình sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; chi phí tập huấn kỹ thuật, tư vấn phát triển thị trường.

Dự án liên kết được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà xưởng, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tối đa không quá 10 tỷ đồng. Tùy theo địa bàn đặc biệt khó khăn, khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư mà tỷ lệ giảm được quy định như sau: Giảm tối đa 70% tiền sử dụng đất tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; giảm tối đa 50% tiền sử dụng đất tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; giảm tối đa 30% tiền sử dụng đất đối với địa bàn còn lại.

Dự án liên kết được hỗ trợ 30% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức đầu tư không quá 10 tỷ đồng và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tổng mức đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất

Theo dự thảo, ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện một trong các các nội dung sau: Xây dựng mô hình khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi; thực hiện nội dung hoạt động của cộng đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Bên cạnh đó, sẽ ưu tiên áp dụng các chính sách ưu đãi về tín dụng thương mại, tín dụng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Điều kiện để được ưu đãi, hỗ trợ

Dự thảo nêu rõ, các bên tham gia liên kết được ưu đãi, hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây: 1- Phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2- Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực ở cấp có thẩm quyền. Trường hợp có dự án liên kết thì được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư.

3- Có cam kết bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn