(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ các nguồn: Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thực hiện các hoạt động biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, hoạt động khoa học chung và các nhiệm vụ thường xuyên khác của Đề án; nguồn kinh phí khác.

Dự thảo nêu rõ nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ. Đối với mục từ cỡ nhỏ, mức chi 3.000.000 đồng/mục từ; mục từ cỡ trung bình 4.500.000 đồng/mục từ; mục từ cỡ dài 9.000.000 đồng/mục từ; mục từ cỡ rất dài: 24.000.000 đồng/mục từ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định cụ thể về tiêu chí, kích cỡ đối với từng loại mục từ và tỷ lệ khống chế các loại mục từ quy định này đối với từng Ban biên soạn chuyên ngành để làm căn cứ thực hiện.

Chi thù lao trách nhiệm đối với Ban Chủ nhiệm Đề án, Ban Biên soạn chuyên ngành và nhân viên hỗ trợ: Chủ nhiệm Đề án 5.000.000 đồng/tháng; Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án 4.500.000 đồng/tháng.

Đối với Ban Biên soạn chuyên ngành: Trưởng ban 5.000.000 đồng/tháng; Phó Trưởng ban 4.500.000 đồng/tháng; Thư ký khoa học 2.500.000 đồng/tháng; Thư ký hành chính 2.000.000 đồng/tháng; Nhân viên hỗ trợ: 800.000 đồng/tháng.

Chi thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Đề án: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Ngoài ra, chi tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định; tiền công; các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại đơn vị quản lý kinh phí thực hiện Đề án.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh