(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê gồm những thông tin, tài liệu sau:

1. Tài liệu của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia; chiến lược dự trữ quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phòng thủ đất nước;

2. Tài liệu, số liệu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để báo cáo, xin chỉ thị hoặc ý kiến chỉ đạo về các dự án đặc biệt quan trọng, các chủ trương xây dựng kế hoạch và đầu tư đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ yếu.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê gồm những thông tin, tài liệu sau:

1. Tài liệu, số liệu liên quan đến quân số, tài sản chuyên dùng thuộc quốc phòng an ninh, cơ yếu; các số liệu chi tiết về kế hoạch, đầu tư và thống kê về quốc phòng, an ninh, kế hoạch triển khai phân bổ ngân sách không công bố;

2. Thông tin về dự trữ quốc gia cho quốc phòng, an ninh, cơ yếu không công bố;

3. Chủ trương và Chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê cho quốc phòng, an ninh, cơ yếu chưa công bố hoặc không công bố.

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê gồm những thông tin, tài liệu sau: Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác kế hoạch và đầu tư liên quan đến quốc phòng, an ninh, cơ yếu (trừ những tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật) chưa công bố; Tài liệu về công tác kế hoạch và đầu tư liên quan đến quốc phòng, an ninh, cơ yếu; tài liệu về tổng lượng tồn kho dữ trữ quốc gia; tài liệu về đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia đang trong quá trình chuẩn bị chưa công bố hoặc không công bố; Hồ sơ, tài liệu và thủ tục về đấu thầu dự án đầu tư công và dự án đấu thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ công cần bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu; hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và PPP; tài liệu về đàm phán, hợp tác với nước ngoài và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư chưa công bố hoặc không công bố…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL