(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách là: Đơn vị kinh doanh vận tải được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tảihành khách bằng đường thủy nội địa.

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách là: Đơn vị kinh doanh vận tải được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách đường thủy nội địa.

Điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa gồm: Cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đăng ký ngành nghề đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa; có cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình công nghệ và năng lực thi công phù hợp với chủng loại, kích cỡ phương tiện được sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, có nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau: Đối với cơ sở đóng mới, sửa chữa các phương tiện đóng bằng gỗ theo kinh nghiệm cổ truyền từ nhiều thế hệ nhân dân ở từng vùng và đã hoạt động an toàn được đăng kiểm công nhận (phương tiện dân gian) là các phương tiện có chiều dài thiết kế dưới 20 m; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa; phương tiện chở hàng trọng tải toàn phần dưới 100 tấn; phương tiện có sức chở dưới 12 người (trừ phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở công-ten-nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiết bị nâng có sức nâng lớn hơn 1 tấn; phương tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ nội địa) phải có tối thiểu 1 thợ lành nghề.

Đối với cơ sở đóng mới, sửa chữa các loại phương tiện có chiều dài thiết kế dưới 20 m; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa và có sức chở đến 12 người (trừ phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở công ten nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiết bị nâng có sức nâng lớn hơn 1 tấn; phương tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ nội địa) phải có tối thiểu 1 công nhân chuyên ngành đóng tàu thủy.

Đối với cơ sở đóng mới, sửa chữa các loại phương tiện chở khách từ 13 người đến dưới 50 người; phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính từ 50 sức ngựa đến dưới 135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20m trở lên và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các phương tiện chuyên dùng như ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút và các loại phương tiện khác có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 m (trừ phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, tàu chở công ten nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiết bị nâng có sức nâng lớn hơn 1 tấn; phương tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ nội địa), mỗi bộ phận phải có tối thiểu 01 người tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành đóng tàu thủy trở lên hoặc cao đẳng nghề chuyên ngành đóng tàu thủy trở lên và 01 người tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành máy tàu thủy trở lên hoặc cao đẳng nghề chuyên ngành máy tàu thủy trở lên;

Đối với cơ sở đóng mới, sửa chữa tất cả các loại phương tiện thủy nội địa, phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, mỗi bộ phận phải có tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành đóng tàu thủy trở lên và 1 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tàu thủy trở lên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn