(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT).

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người hành nghề YHCT thay đổi phạm vi chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề cần có các điều kiện sau: 1- Đã được cấp chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; 2- Có quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thời gian tham gia khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực đã được bổ sung từ 36 tháng trở lên hoặc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II về chuyên ngành đó.

Y sĩ YHCT đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT, sau khi có bằng bác sĩ YHCT phải thực hành 12 tháng theo quy định thì được cấp chứng chỉ hành nghề là bác sĩ với phạm vi khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT.

Khi thực hiện việc thay đổi phạm vi chuyên môn cho người hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thay chứng chỉ hành nghề đã cấp bằng chứng chỉ hành nghề mới có ghi phạm vi chuyên môn đã được thay đổi và thu hồi chứng chỉ đã cấp.

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

Theo dự thảo, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT đã học xong chuyên khoa định hướng y học hiện đại với thời gian đào tạo trên 6 tháng hoặc đã học theo quy định tại công văn 4921/BYT-K2ĐT ngày 23/8/2019 hoặc có văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II thuộc các chuyên khoa khác.

Trường hợp bác sĩ có chứng chỉ đào tạo dưới 6 tháng chỉ được bổ sung các kỹ thuật đã được đào tạo và được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép bổ sung bằng văn bản. Một người hành nghề có thể được bổ sung nhiều kỹ thuật cùng chuyên ngành hoặc các chuyên ngành khác nhau.

Đối với bác sĩ y học cổ truyền có thời gian công tác trước năm 2012 thì thực hiện theo công văn số 6079/BYT-KCB ngày 4/10/2012 về giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với bác sĩ y khoa đã học chuyên khoa định hướng về YHCT hoặc đào tạo theo công văn 4921/BYT-K2ĐT thì ngoài việc bổ sung chuyên khoa như đối với bác sĩ YHCT còn được thực hiện bổ sung phạm vi bác sĩ y khoa của y học hiện đại.

Dự thảo nêu rõ, bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT chỉ được bổ sung thêm một chuyên ngành về y học hiện đại.

Không bổ sung phạm vi chuyên môn cho người có bằng bác sĩ YHCT các chuyên ngành: Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Phẫu thuật thẩm mỹ, Gây mê hồi sức cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế về bổ sung kiến thức để phù hợp cho bác sĩ YHCT được học các chuyên khoa này. Trừ các trường hợp bác sĩ YHCT có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II về các chuyên khoa này…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn