(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo đề xuất nội dung phương án đơn giản hóa đối với lĩnh vực công chức, viên chức như sau:

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, thủ tục thi nâng ngạch công chức: Tại mục 7, tên mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi Mẫu số 2c, Sơ yếu lý lịch (trường thông tin về số CMND) ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV về mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, theo hướng bổ sung, thay thế bằng số định danh cá nhân;

Đối với thủ tục thành lập Hội cấp tỉnh: Tại mục 9, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, Đơn của công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội cấp tỉnh: Sửa đổi Mẫu 1, phụ lục I (trường thông tin về số CMND), quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn tổ chức hoạt động hội và quản lý hội, theo hướng bổ sung, thay thế bằng số định danh cá nhân.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất nội dung phương án đơn giản hóa đối với thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc cấp Trung ương, địa phương; thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ cấp Trung ương, địa phương; thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

LP