(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu được đề xuất như sau: Máu toàn phần 30 ml giá tối đa 115.000 đồng/35ml; máu toàn phần 450 ml giá tối đa 917.000 đồng/510ml; khối hồng cầu từ 30 ml máu toàn phần giá tối đa 121.000 đồng/20ml; khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần giá tối đa 896.000 đồng/280ml; huyết tương tươi đông lạnh 30 ml giá tối đa 68.000 đồng/30ml; huyết tương tươi đông lạnh 250 ml giá tối đa 369.000 đông/250ml…

Chi phí quà tặng người hiến máu tình nguyện đến 250.000 đồng

Dự thảo nêu rõ, việc định giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn dựa trên chi phí cho công tác tiếp nhận, sàng lọc máu, thành phần máu và việc điều chế các chế phẩm máu.

Cụ thể, chi hỗ trợ cho các đơn vị, cơ sở tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hiến máu tình nguyện: Mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng/người hiến máu.

Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ cho người hiến máu (cả người hiến máu tình nguyện không lấy tiền và người hiến máu lấy tiền): 30.000 đồng/người/lần hiến máu. Các cơ sở cung cấp máu có trách nhiệm tổ chức chu đáo, công khai để người hiến máu được ăn uống tại chỗ trước và sau khi hiến máu.

Chi cho người hiến máu lấy tiền, mức chi được đề xuất như sau: Chi tiền trực tiếp cho người hiến máu toàn phần: Một đơn vị máu có thể tích 250 ml: 195.000 đồng; một đơn vị máu có thể tích 350 ml: 320.000 đồng; một đơn vị máu có thể tích 450 ml: 430.000 đồng.

Chi tiền trực tiếp cho người hiến gạn tách các thành phần máu: Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 400.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 600.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 700.000 đồng.

Chi cho người hiến máu tình nguyện không lấy tiền: Người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau: Một đơn vị máu thể tích 250 ml: 100.000 đồng; một đơn vị máu thể tích 350 ml: 150.000 đồng; một đơn vị máu thể tích 450 ml: 180.000 đồng.

Người hiến máu tình nguyện gạn tách các thành phần máu có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau: Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 150.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 200.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 250.000 đồng.

Chi hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện: Mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng/người/lần hiến máu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn