(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ảnh minh họa

Thông tư này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là cơ sở đào tạo) trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo nêu rõ về diện tích làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên. Theo đó, mỗi giáo sư cần có diện tích 24 m2. Mỗi phó giáo sư cần có diện tích làm việc 18 m2. Mỗi giảng viên chính, giảng viên cần có diện tích làm việc 10 m2.

Về phòng nghỉ cho giảng viên: Mỗi 20 phòng học cần có 01 Phòng nghỉ cho giảng viên. Diện tích chuyên dùng của phòng nghỉ cho giảng viên là 3 m2/giảng viên, với diện tích không nhỏ hơn 24 m2/phòng.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu 01 Hội trường với quy mô từ 250 chỗ trở lên, có tối thiểu 01 giảng đường với quy mô từ 200 chỗ trở lên. Đảm bảo số phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng/trại thực hành đáp ứng quy mô, chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo. Mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu 01 Thư viện, 01 Ký túc xá.

Mỗi cơ sở đào tạo có Khu hoạt động thể chất. Mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu 01 Nhà thể thao đa năng với kích thước tối thiểu. Mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu 01 Khu dịch vụ tổng hợp, 01 Nhà để xe.

Mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu 01 Trạm y tế, với tổng diện tích chuyên dùng là 300 m2, bao gồm: Phòng trạm trưởng và y bác sỹ trực; Phòng khám; Phòng tiêm và thủ thuật; Phòng y tá hồ sơ kiêm phát thuốc; Kho thuốc và dụng cụ; Phòng bệnh nhân; Phòng bệnh nhân nặng và cách ly; Phòng ăn cho bệnh nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL