(Chinhphu.vn) - Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định và áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập.

Ảnh minh họa
Đây là một trong những nội dung chính tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Bộ Tài chính cho biết về phương pháp tính thuế đơn giản cho doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ: Tại Điều 10 Luật Hỗ trợ DNNVV quy định: “Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.”

Theo Luật thuế TNDN và văn bản hướng dẫn hiện hành thì các doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp, có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì thu theo tỷ lệ ấn định.

Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như chỉ đạo của Chính phủ thì cần đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể để khuyến khích thành lập doanh nghiệp. Do đó, nhằm đạt mục tiêu vừa đơn giản trong quản lý, vừa hạn chế tối đa vướng mắc phát sinh, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định và áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ doanh thu hàng năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người được kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập.

Với quy định này, doanh nghiệp siêu nhỏ (đặc biệt là các doanh nghiệp được thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh) vẫn có thể áp dụng phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu (hiện hành cũng đang được áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu) nếu không thể xác định được thu nhập. Trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập thì phải thực hiện tính thuế TNDN theo phương pháp xác định thu nhập. 

Theo đề xuất, doanh nghiệp siêu nhỏ (có doanh thu hàng năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người) được áp dụng mức thuế suất 15% so với việc áp dụng mức thuế suất phổ thông như hiện nay là 20% thì tương ứng với tỷ lệ áp dụng thuế suất ưu đãi bằng 0,75 thuế suất hiện hành (15%/20%), cụ thể như sau:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,4% (mức thuế TNCN hiện hành áp dụng với hộ kinh doanh từ 0,5%).

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,2% (mức thuế TNCN hiện hành áp dụng với hộ kinh doanh là 1,5%).

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, đại lý bán hàng đa cấp 4% (mức thuế TNCN hiện hành áp dụng với hộ kinh doanh là 2% và 5%).

Hoạt động kinh doanh khác: 0,8% (mức thuế TNCN hiện hành áp dụng với hộ kinh doanh là 1%).

          LP