(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để áp dụng đối với các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng của 90 ngành nghề bao gồm: Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt; bảo vệ môi trường công nghiệp; biên đạo múa; chạm khắc đá; chăn nuôi - thú y; chăn nuôi gia súc, gia cầm; công chứng; khai thác, đánh bắt hải sản; sản xuất phân bón; xử lý rác thải…

Trong đó, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với ngành bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt trình độ cao đẳng là 1.941 giờ (tương đương 78 tín chỉ), trình độ trung cấp 1.545 giờ (tương đương 56 tín chỉ); khối lượng kiến thức tối thiểu đối với ngành chạm khắc đá trình độ cao đẳng 2.130 giờ (tương đương 77 tín chỉ), trình độ trung cấp 1.500 giờ (tương đương 55 tín chỉ); khối lượng kiến thức tối thiểu đối với ngành chăn nuôi - thú y trình độ cao đẳng 2.100 giờ (tương đương 75 tín chỉ), trình độ trung cấp 1.600 giờ tương (đương 55 tín chỉ)...

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn