(Chinhphu.vn) - Tem bưu chính không được phép xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Tem bưu chính giả; tem bưu chính có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương đối với việc nhập khẩu tem bưu chính.

Dự thảo Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu; các trường hợp được miễn giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, ấn phẩm tem bưu chính và các mặt hàng tem bưu chính thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, dự thảo nêu rõ: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tem bưu chính thuộc danh mục quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có giá trị thực hiện một lần trong thời hạn không quá 1 năm kể từ ngày ký và không được gia hạn.

Miễn giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tem bưu chính thuộc các trường hợp sau đây được miễn giấy phép nhập khẩu tem bưu chính: Tem bưu chính của các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới nhập khẩu theo quy định của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới; tổng số các chủng loại tem bưu chính cho một lần nhập khẩu có số lượng dưới 500 con; tem bưu chính Việt Nam in tại nước ngoài theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo dự thảo, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính được lập thành 1 bộ, gồm: Giấy đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính theo mẫu; bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của tổ chức đề nghị nhập khẩu do tổ chức tự đóng dấu xác nhận hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân đề nghị nhập khẩu; tem bưu chính mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu.

Đối với hồ sơ đáp ứng được quy định, việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh