(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

Theo dự thảo, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra y tế gồm: Cơ quan thanh tra Nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Cụ thể, cơ quan thanh tra Nhà nước gồm: Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế.

Một số cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình; các Cục thuộc Bộ Y tế gồm: Cục Quản lý dược; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Quản lý môi trường y tế; Cục Y tế dự phòng; Cục An toàn thực phẩm; các Chi cục thuộc Sở Y tế: Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo dự thảo, hoạt động thanh tra y tế gồm hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trong đó, thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế; dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; dân số-kế hoạch hóa gia đình.

Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra, dự thảo nêu rõ: Đối với cơ quan thanh tra Nhà nước, Chánh Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Chánh Thanh tra Sở Y tế  ra quyết định thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế.

Đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Tổng cục trưởng Tổng Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế ra quyết định thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Bộ trưởng Bộ Y tế giao; Chi cục trưởng Chi cục thuộc Sở Y tế ra quyết định thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Giám đốc Sở Y tế giao.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thanh Hoài

Từ khóa: Thanh tra , y tế