(Chinhphu.vn) - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Ảnh minh họa

Trong đó, dự thảo nêu rõ một số quy định về giảm mức hình phạt đã tuyên quy định tại Điều 63 của Bộ luật Hình sự.

Người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hình phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt lần đầu khi có đủ các điều kiện sau:

a- Đã chấp hành được 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn; 12 năm đối với hình phạt tù chung thân.

b- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; hối cải, tích cực lao động, học tập. Không vi phạm chế độ, nội quy của cơ sở giam giữ (đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù).

c- Đã bồi thường được ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự.

d- Được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Mức giảm thời hạn chấp hành hình phạt được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 63 của Bộ luật Hình sự và xác định như sau: a- Người bị kết án cải tạo không giam giữ thì mỗi lần có thể được giảm từ 03 tháng đến 09 tháng; b- Người bị kết án phạt tù từ 30 mươi năm trở xuống thì mỗi lần có thể được giảm từ 03 tháng đến 03 năm. Trường hợp được giảm 03 năm phải là người bị kết án phạt tù lập công lớn trong lao động, cải tạo và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ sở giam giữ.

Việc giảm mức hình phạt chính đã tuyên là tiền thì người phải thi hành án được giảm thi hành án khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự về miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ một số quy định về miễn chấp hành hình phạt tại Điều 62 của Bộ luật Hình sự. Cụ thể, người bị kết án chưa chấp hành hình phạt quy định tại Khoản 2, 3 Điều 62 của Bộ luật Hình sự là người đã có quyết định thi hành án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành án phạt tù.

Chấp hành được một phần hình phạt tiền quy định tại Khoản 5 Điều 62 của Bộ luật Hình sự là đã chấp hành được ít nhất 1/4 nghĩa vụ phải thi hành án.

Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế cải tạo tốt quy định tại Khoản 6 Điều 62 của Bộ luật Hình sự là người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; hối cải, tích cực lao động, học tập và được UBND cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có văn bản xác nhận.

Các nghĩa vụ dân sự do Tòa án tuyên trong bản án được xem xét miễn theo quy định của pháp luật về miễn, giảm thi hành án dân sự đối với khoản tiền phạt, án phí khi người đó có đủ các điều kiện.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức