(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, ngày 20/12/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2012/TT-BYT hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện nhằm bảo đảm sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý, người bệnh được chăm sóc bằng thuốc tốt lại kinh tế. Các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh đa số đã bố trí dược sĩ đại học làm công tác dược lâm sàng. Tuy nhiên, còn kiêm nhiệm và rất thiếu so với quy mô, công việc và nhiều nơi dược sĩ chưa được đào tạo về dược lâm sàng. Thu nhập của dược sĩ lâm sàng không được tính hệ số cao hơn dược sĩ làm công tác cung ứng thuốc nên không khuyến khích được các dược sĩ dược lâm sàng (có trình độ cao hơn) toàn tâm làm việc. Cơ sở vật chất đã được trang bị nhưng chưa đầy đủ, như thiếu các phần mềm chuyên dụng cho hoạt động dược lâm sàng, thiếu dữ liệu để tra cứu...

Các vấn đề liên quan về biên chế, nhân lực, nguồn tài chính, các ưu đãi, hỗ trợ... nêu trên để triển khai công tác dược lâm sàng tại bệnh viện lại thuộc chức năng, quyền hạn của các Bộ, ngành khác cũng chưa được quan tâm đầu tư. Vì vậy, các đơn vị triển khai chưa đồng bộ và không thống nhất.

Ngày 6/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật dược (số 105/2016/QH13) và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017.

Luật dược năm 2016 có nhiều nội dung mới đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, cung ứng và sử dụng thuốc có chất lượng, an toàn, hợp lý, hiệu quả. Luật cũng giao Chính phủ quy định một số nội dung trong đó có nội dung quy định việc tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đây là nội dung quan trọng, trong đó, Điều 81 và Khoản 3 Điều 116 Luật dược đã quy định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức triển khai công tác dược lâm sàng và giao Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế, quy định tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân theo lộ trình để đảm bảo tính khả thi, với lộ trình thực hiện từ 1/1/2021 đối với các bệnh viện từ hạng 1 trở lên.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, Bộ Y tế đã dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dự thảo đề xuất quy định cụ thể nội dung hoạt động dược lâm sàng của người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (07 nội dung cơ bản), nội dung hoạt động dược lâm sàng tại khoa lâm sàng cũng như công tác phối hợp trong hoạt động dược lâm sàng.

Các hoạt động dược lâm sàng của các cơ sở khám chữa bệnh tập trung vào các hoạt động mang tính hệ thống nâng cao chất lượng sử dụng thuốc như: Xây dựng các danh mục thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xây dựng quy trình hướng dẫn chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc, phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc... đến các hoạt động cụ thể trên cá thể người bệnh, đặc biệt là nhóm bệnh nhân đặc biệt: Bệnh nhân mắc nhiều bệnh đồng thời, bệnh nhân nhi, bệnh nhân phải sử dụng các thuốc đặc biệt như các thuốc có khoảng điều trị hẹp, nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng, kháng sinh, thuốc cần pha truyền đặc biệt... các hoạt động kiểm tra, giám sát kê đơn sử dụng thuốc trên bệnh nhân, bình ca lâm sàng, tham gia hội chẩn chuyên môn để lựa chọn thuốc trong điều trị... nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn