(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong quân đội.

Ảnh minh họa
Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12, ngày 17/6/2010 không quy định các loại hồ sơ, tài liệu nào về thi hành án tử hình, mà các cơ quan thi hành án hình sự, trại tạm giam có trách nhiệm phải thu thập, cũng như trình tự, thủ tục lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình.

Khắc phục những vấn đề còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12, Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 quy định cụ thể những tài liệu phải thiết lập trong hồ sơ thi hành án tử hình, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong quân đội.

Từ những vấn đề trên, việc ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong quân đội là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Nguyên tắc lập, quản lý hồ sơ thi hành án tử hình

Dự thảo nêu rõ 5 nguyên tắc lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình:

1- Tuân thủ quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ.

2- Việc lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ phải đảm bảo mục tiêu phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quản lý người bị kết án tử hình có quy định thi hành án tử hình.

3- Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

4- Thông tin của người có quyết định thi hành án tử hình phải được thu thập đầy đủ, cụ thể, kịp thời, chính xác.

5- Bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người có quyết định thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm: Chiếm đoạt, làm hư hỏng hoặc để mất hồ sơ, tài liệu; làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung tài liệu có trong hồ sơ; mua, bán, chuyển giao, tiêu hủy, sao, chụp trái phép hồ sơ, tài liệu; sử dụng hồ sơ, tài liệu vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cơ quan, tổ chức và cá nhân; truy cập, sao chép, tiết lộ, gửi trái phép dữ liệu điện tử về hồ sơ; tạo ra, phát tán chương trình phầm mềm nhằm phá hoại việc quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử về hồ sơ.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Minh Đức