(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nêu rõ điều kiện đào tạo nghề liên thông.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học khi chuyển từ trình độ đào tạo thấp lên trình độ đào tạo cao hơn cùng ngành, nghề hoặc khi chuyển sang học ngành, nghề khác thì không phải học lại những nội dung đã học.

Đào tạo liên thông nhằm tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục.

Theo dự thảo, các trường được tổ chức đào tạo liên thông khi đảm bảo đủ các điều kiện sau: 1- Có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đối với những ngành, nghề đào tạo liên thông; 2- Có chỉ tiêu đào tạo liên thông nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 3- Có hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học; 4- Có chương trình đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định.

Đối tượng học liên thông

Đối tượng học liên thông trình độ trung cấp: Người có chứng chỉ sơ cấp và có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; người đã tốt nghiệp trung cấp có nhu cầu học liên thông sang ngành, nghề khác để có bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai cùng nhóm ngành, nghề đào tạo; người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Đối tượng liên thông trình độ cao đẳng: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; người có bằng tốt nghiệp trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; người đã tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu học liên thông sang ngành, nghề khác để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai cùng nhóm ngành, nghề đào tạo; người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề có nhu cầu học trình độ cao đẳng.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông đối với từng ngành, nghề ở từng cấp trình độ đào tạo nằm trong chỉ tiêu đào tạo đã được cấp phép trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

Thời gian đào tạo liên thông được xác định trên cơ sở khối lượng kiến thức, kỹ năng quy định cho từng chương trình, trình độ và phương thức tổ chức đào tạo. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo liên thông, quy định thời gian đào tạo và công bố công khai đối với các đối tượng tuyển sinh theo đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn