(Chinhphu.vn) – Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải nêu rõ: Đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn xảy ra.
Ảnh minh họa

Đối với các tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.

Trong trường hợp phức tạp, nếu việc điều tra tai nạn hàng hải không thể hoàn thành theo thời hạn quy định nêu trên, trên cơ sở đề xuất của Tổ trưởng Tổ điều tra tai nạn hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải phải kịp thời báo cáo bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định gia hạn thời gian điều tra tai nạn hàng hải.

Theo Thông tư, điều tra tai nạn hàng hải là việc xác định điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân hay những khả năng có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải nhằm có những biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn chế tai nạn tương tự. Điều tra tai nạn hàng hải không xác định trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý của các bên. Tai nạn hàng hải phải được điều tra đúng quy định, kịp thời, toàn diện và khách quan.

Các trường hợp điều tra tai nạn hàng hải bao gồm: 1- Tai nạn hàng hải nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phải được điều tra; 2- Các tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng có thể được điều tra hay không điều tra do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định. Trường hợp không điều tra, Cảng vụ hàng hải phải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.

8 bước điều tra tai nạn hàng hải

Thông tư nêu rõ, trình tự thực hiện điều tra tai nạn hàng hải bao gồm 8 bước sau:

1- Thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải.

2- Lập Kế hoạch điều tra tai nạn hàng hải.

3- Lập dự toán kinh phí điều tra tai nạn hàng hải.

4- Thông báo cho các bên liên quan về việc tiến hành điều tra.

5- Phỏng vấn thuyền viên, nhân chứng; tổng hợp các thông tin thu thập được. Nếu thấy cần thiết, có thế tiến hành kiểm tra và phỏng vấn bổ sung để làm rõ những vấn đề còn nghi vấn.

6- Căn cứ quy định của pháp luật về hàng hải, tiến hành phân tích các thông tin thu thập được, kể cả các kết luận giám định vật mẫu, vết tích liên quan đến tai nạn hàng hải,

7- Lập Dự thảo Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải gửi các bên liên quan để góp ý theo quy định.

8- Công bố Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải.

Thông tư có hiệu lực từ 15/3/2020.

Tuệ Văn