(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 96/2017/TT-BQP quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp, trường quân sự có tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật và cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan; không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh.

Nhà giáo trong thời gian nghỉ thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm trừ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nhà giáo nữ có con nhỏ dưới 36 tháng được giảm trừ nhiệm vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc được giảm trừ theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Thông tư quy định, giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho 1 tiết (45 phút) giảng lý thuyết trực tiếp trong giảng đường.

Định mức giờ chuẩn đối với nhà giáo trong 1 năm học như sau:

a- Nhà giáo công tác tại các học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng là 270 giờ chuẩn.

b- Nhà giáo của các trường trung cấp, trường quân sự quân khu, quân đoàn, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trường quân sự tỉnh, thành phố là 300 giờ chuẩn.

c- Thủ trưởng các nhà trường quy định định mức giờ chuẩn cho phù hợp đối với đào tạo phi công, tàu ngầm, lái xe tăng, thiết giáp, đặc công, tên lửa, trên cơ sở tính chất, đặc điểm và điều kiện lao động sư phạm, nhưng không vượt quá định mức giờ chuẩn của quy định này.

d- Giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

Nhà giáo trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn quy định trên.

Định mức giờ chuẩn đối với nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy

Định mức giờ chuẩn đối với nhà giáo giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, công tác đoàn thể trong nhà trường được tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn giảng dạy như sau:

a- Giám đốc (hiệu trưởng), chính ủy: 10%

b- Phó giám đốc (Phó hiệu trưởng), Phó chính ủy: 15%

c- Trưởng phòng (tương đương): 25%

d- Phó trưởng phòng, trưởng ban và tương đương:  30%

đ- Chủ nhiệm khoa (tương đương) giữ chức vụ bí thư đảng bộ (chi bộ): 50%; giữ chức vụ Phó bí thư: 60%; còn lại 70%

e- Phó chủ nhiệm khoa (tương đương) giữ chức vụ bí thư đảng bộ (chi bộ): 60%; giữ chức vụ Phó bí thư: 65%; còn lại: 75%

g- Chủ nhiệm bộ môn giữ chức vụ bí thư chi bộ, trợ lý khoa: 75%; chủ nhiệm bộ môn (không giữ chức vụ bí thư chi bộ): 80%

Nhà giáo kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì áp dụng định mức giờ chuẩn thấp nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm quy định.

Chế độ khi vượt định mức giờ chuẩn

Nhà giáo vượt định mức giờ chuẩn thì được hưởng chế độ bồi dưỡng vượt định mức theo quy định. Tiền bồi dưỡng đối với nhà giáo vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy định của Bộ Quốc phòng; số giờ được thanh toán không vượt quá định mức giờ chuẩn theo quy định.

Đối với cán bộ quản lý trong các nhà trường Quân đội, nếu có đủ điều kiện theo quy định và trực tiếp giảng dạy 25% định mức giờ chuẩn trở lên, thì được xem xét, công nhận là nhà giáo kiêm chức và được hưởng các chế độ chính sách như đối với nhà giáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

Lưu Thủy