(Chinhphu.vn) - Hoạt động dạy thêm học thêm chỉ được thực hiện sau khi có đủ các điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động. Đây là quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong dự thảo Thông tư ban hành quy định về dạy thêm học thêm, thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa

Trước hết, về đối tượng điều chỉnh, tại Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT chỉ quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường; trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm.

Dự thảo này đã bổ sung thêm quy định cụ thể về tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm; điều kiện được cấp giấy phép cũng như hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

Lớp học thêm tiểu học không quá 35 học sinh

Về nguyên tắc dạy thêm học thêm, thay vì chỉ có 3 nguyên tắc như quy định hiện nay tại Quyết định 03/2007/QĐ-BGDDT thì dự thảo quy định có 7 nguyên tắc.

Theo đó, hoạt động dạy thêm học thêm chỉ được thực hiện sau khi có đủ các điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

Đối tượng học thêm là người học có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình người học đồng ý; tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dạy thêm, người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải có đủ các điều kiện qui định; không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm hoặc dạy thêm trước những nội dung mà giờ chính khoá sẽ dạy. 

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định cụ thể về thời lượng dạy thêm cho một học sinh như sau: Đối với học sinh tiểu học, việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống trong một tuần không được dạy thêm quá 2 buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết, thời lượng mỗi tiết học là 35 phút. Đối với học sinh trung học, trong một tuần không được dạy thêm quá 3 buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết, thời lượng mỗi tiết học là 45 phút.

Ngoài ra, mỗi lớp dạy thêm học thêm có không quá 35 học sinh (đối với cấp tiểu học) và không quá 45 học sinh (đối với cấp trung học).

Các trường hợp không dạy thêm học thêm

Quy định mới được bổ sung vào dự thảo Thông tư so với quy định hiện hành là, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác (Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học) đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định 3 trường hợp không dạy thêm học thêm khác gồm: 1- Không dạy thêm học thêm đối với học sinh được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; 2- Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; 3- Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm học thêm các nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Không tổ chức lớp dạy thêm học thêm theo các lớp học chính khoá

Về tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường, dự thảo quy định: Nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh; tổ  chức phân loại học sinh theo học lực và tổ chức dạy thêm theo nhóm trình độ học sinh (không tổ chức lớp dạy thêm học thêm theo các lớp học chính khoá).

Đối với tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương (xã, phường, thị trấn) và tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước khi thực hiện dạy thêm các nội dung sau: Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm do cấp có thẩm quyền cấp; Danh sách người dạy thêm; Danh sách người học theo các lớp học, môn học; Nội dung, chương trình dạy thêm học thêm của các lớp học, môn học; Thời khóa biểu dạy thêm học thêm; Mức thu tiền học thêm.

Ngoài ra dự thảo còn quy định cụ thể về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm như: Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; kích thước bàn, ghế và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu theo quy định...

Đức Mạnh