(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Dự thảo quy định, Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu vàng thông qua 2 hình thức: tổ chức thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp.  

Hàng hóa trong trong lĩnh vực vàng phải ban hành kèm mã HS thuộc quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước là Vàng nguyên liệu, với mô tả cụ thể như sau: Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm. Các loại vàng bao gồm vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm không thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cấp các giấy phép sau:

+ Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

+ Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng;  

+ Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;  

+ Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài;

+ Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng.

Hàng hóa vàng nguyên liệu thuộc quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước được áp mã HS như sau: 7108.12.10 - Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) ở dạng cục, thỏi hoặc thanh đúc; 7108.12.90 - Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) loại khác.

02 mã HS trên phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.