(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo lần 2 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, xây dựng lực lượng và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.


Ảnh minh họa

Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật; chiến lược bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn và đảm bảo chấp hành pháp luật trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển.

Đồng thời đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, tham gia khắc phục sự cố trên biển.

Về phạm vi hoạt động, dự thảo Luật nêu rõ, Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, vì mục đích nhân đạo, hòa bình, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ở địa bàn liên quan, trên vùng biển nước ngoài, vùng biển quốc tế, nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, thỏa thuận song phương, điều ước và pháp luật quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Cảnh sát biển Việt Nam có các quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quyền hạn cơ bản sau: Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa trong vùng biển Việt Nam; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thực hiện quyền nổ súng.

Bên cạnh đó, xử lý vi phạm hành chính và tiến hành hoạt động điều tra hình sự; truy đuổi người, phương tiện vi phạm pháp luật trên biển; bắt giữ tàu thuyền vi phạm...

Dự thảo cũng đề xuất về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn Cảnh sát biển Việt Nam như sau: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát biển; có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có năng khiếu, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Cảnh sát biển. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh