(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; trong đó, quy định cụ thể về tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (đào tạo dân sự).

 
 Ảnh minh họa - Internet

Theo dự thảo, các trường tuyển sinh đào tạo dân sự gồm:

1. Tuyển sinh đào tạo đại học: a- Học viện Kỹ thuật quân sự; b- Học viện Quân y; c- Học viện Khoa học quân sự; d- Học viện Hậu cần; đ- Học viện Biên phòng; e- Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pích); g- Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội; h- Trường Sĩ quan Công binh; i- Trường Sĩ quan Thông tin; k- Trường Sĩ quan Lục quân 1; l- Trường Sĩ quan Lục quân 2; m- Trường Sĩ quan Chính trị.

2. Tuyển sinh đào tạo cao đẳng: a- Học viện Kỹ thuật quân sự; b- Học viện Hậu cần; c- Trường Sĩ quan Công binh; d- Trường Sĩ quan Thông tin; đ- Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem Pich); e- Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội; g- Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng; h- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô.

3. Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: a- Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội; b- Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng; c- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô; d- Trường Trung cấp Quân y 1; đ- Trường Trung cấp Quân y 2; e- Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân; g- Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề; h- Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.

4. Đối với đào tạo văn bằng 2, liên thông đại học, liên thông cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các lớp liên kết đào tạo ngoài trường, khi được giao chỉ tiêu đào tạo các trường chịu trách nhiệm hoàn thiện các văn bản, thủ tục pháp quy và tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm tuyển sinh.

Đối tượng tuyển sinh gồm: Thí sinh nam, thí sinh nữ trong các vùng tuyển sinh của từng trường. Tiêu chuẩn tuyển sinh thực hiện theo quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi tuyển sinh đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hằng năm. Chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng.