(Chinhphu.vn) - Đối với cuộc thi toàn quốc, mức chi cho giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích lần lượt là 20, 15, 10, 8 và 5 triệu đồng/giải; đối với các cuộc thi tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tối đa bằng 80% mức của cuộc thi toàn quốc.

Ảnh minh họa

Đây là quy định được nêu trong Thông tư 126/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 126 quy định nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án gồm: Nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục – đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Đề án theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Thông tư này khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Thông tư cũng quy định rõ các nội dung chi và mức chi cho các hoạt động thông tin, truyền thông và chi tổ chức sự kiện, cũng như chi tổ chức hội nghị, hội thảo và chi giải thưởng.

Thông tư 126 đã đưa ra các mức chi cụ thể từng giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng đoạt giải tại Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên như sau:

Nội dung

Cuộc thi toàn quốc

Cuộc thi tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Giải đặc biệt

20 triệu đồng/giải

Tối đa bằng 80% mức giải thưởng tương ứng của Cuộc thi toàn quốc.

Giải nhất

15 triệu đồng/giải

Giải nhì

10 triệu đồng/giải

Giải ba

8 triệu đồng/giải

Giải khuyến khích

5 triệu đồng/giải

Số lượng các giải thưởng thực hiện theo quy định tại Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức các cuộc thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/2/2019.

LP