(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, mức chi cho giải nhất là 80 triệu đồng/giải; giải nhì 60 triệu đồng/giải; giải ba 40 triệu đồng/giải và giải khuyến khích là 20 triệu đồng/giải.

Mức chi đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật như sau:

Nội dung

Hội thi toàn quốc

Hội thi tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Giải nhất

50 triệu đồng/giải

Tối đa bằng 80% mức quy định của Hội thi toàn quốc, tương ứng theo từng mức giải thưởng.

Giải nhì

40 triệu đồng/giải

Giải ba

30 triệu đồng/giải

Giải khuyến khích

10 triệu đồng/giải

Mức chi đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng:

Nội dung

Cuộc thi toàn quốc

Cuộc thi tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương

Giải đặc biệt

20 triệu đồng/giải

Tối đa bằng 80% mức quy định của Cuộc thi toàn quốc, tương ứng theo từng mức giải thưởng.

Giải nhất

15 triệu đồng/giải

Giải nhì

10 triệu đồng/giải

Giải ba

8 triệu đồng/giải

Giải khuyến khích

5 triệu đồng/giải

Chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật, thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Đối với chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng, trường hợp thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, đề tài dự thi, tối đa không quá 1.500.000 đồng/công trình, giải pháp, đề tài.

Chi thù lao đối với thành viên ban tổ chức là 300.000 đồng/người/tháng và ban thư ký 200.000 đồng/người/tháng trong thời gian tổ chức hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/5/2018./.

Lan Phương