(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Ảnh minh họa

Theo đó, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ được hưởng theo số tháng thực dạy, tối đa 9 tháng/năm học. Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, không bao gồm cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hợp tác đầu tư với nước ngoài/ hoặc có yếu tố nước ngoài được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một khoản bằng tiền, tối thiểu bằng 50% mức lương cơ sở/tháng. Thời gian được hưởng theo tháng thực dạy, tối đa 12 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy. Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định của các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách xây dựng, ban hành mức hỗ trợ sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Hỗ trợ thiết bị dạy học cho trường mầm non tại khu công nghiệp

Dự thảo nêu rõ chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục chăm sóc giáo dục trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp như sau: Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập được ngân sách nhà nước hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục phục vụ con công nhân và được miễn hoàn toàn tiền thuê đất và cơ sở vật chất trong thời gian hoạt động để cân đối giảm học phí đối với con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách xây dựng mức hỗ trợ quy định nêu trên sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP