(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/9/2013, người trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe được hỗ trợ về chi phí y tế cho việc phục hồi sức khỏe và hỗ trợ về thu nhập.

Ảnh minh họa
Đây là nội dung Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BTC-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

Thông tư áp dụng đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

Theo đó, người bị tai nạn được hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Người bị tai nạn cũng được hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Nếu người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm xã hội thì mức hỗ trợ tính theo mức lương, tiền công đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội và thu nhập thực tế ổn định khác được cơ quan chi trả xác nhận (nếu có) của tháng liền kề chia theo ngày trước khi bị tai nạn nhân với số ngày cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Nếu người bị tai nạn có thu nhập xác định được nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội, thì mức hỗ trợ tính theo thu nhập bình quân hằng tháng của 3 tháng liền kề trước khi bị tai nạn nhân với số ngày cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Nếu người bị tai nạn không xác định được thu nhập hoặc thu nhập không ổn định, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.

Thu Nga