(Chinhphu.vn) – Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh phải ký quỹ 5 tỷ đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ảnh minh họa

Đó là quy định được nêu trong dự thảo Thông tư quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan một số loại hàng hóa. Dự thảo này được Bộ Công Thương công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo, thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh theo giấy phép của Bộ Công Thương phải có hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa tối thiểu là 2 năm kể từ ngày thành lập.

Đối với kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh, dự thảo yêu cầu thương nhân phải có kho/bãi phục vụ việc kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Cụ thể, kho, bãi có sức chứa tối thiểu là 100 công-ten-nơ lạnh loại 40 feet, diện tích tối thiểu là 3.000 m2. Kho, bãi được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, được xây với chiều cao tối thiểu là 2,5 m; có lối đi dành cho xe chở container di chuyển ra vào kho, bãi; có cổng và biển hiệu của thương nhân sử dụng kho, bãi. Kho bãi cũng phải có đủ nguồn điện (gồm điện lưới và máy phát điện dự phòng có công suất tương đương) và các thiết bị chuyên dùng kèm theo để vận hành các container lạnh,…

Kho, bãi phải thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân ký hợp đồng thuê, thời hạn tối thiểu là 3 năm và phải nằm trong quy hoạch hoặc trong khu vực quy định của UBND tỉnh nơi có diễn ra hoạt động tái xuất thực phẩm đông lạnh. Quy hoạch và khu vực quy định nêu trên cần được trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương,...

Hàng hóa tạm nhập tái xuất không lưu giữ quá 45 ngày

Dự thảo này quy định không được chia nhỏ container trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, điểm thông quan theo quy định.

Đồng thời, dự thảo yêu cầu hàng hóa tạm nhập tái xuất được lưu giữ tại Việt Nam không quá 45 ngày kể từ ngày làm thủ tục tạm nhập vào Việt Nam hoặc ngày nhập kho ngoại quan để tái xuất sang nước thứ ba. Cơ quan hải quan chỉ cho gia hạn một lần không quá 15 ngày.

Hết thời hạn này, thương nhân buộc phải tái xuất hàng hóa tồn đọng quá thời hạn quy định ra khỏi Việt Nam trong vòng 15 ngày qua cửa khẩu tạm nhập, không được phép tái xuất qua cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập. Nếu không tái xuất được thì tịch thu và xử lý theo quy định.

Trần Mạnh